top of page

PROJEKT „K"

lokacija: Pakoštane, Drage

godina izvedbe: 2018.

Adaptacija interijera i okoliša postojeće kuće s okućnicom.

Opremale su se terase apartmana. Pokazala se potreba da se u donjem dijelu postojeća terasa natkrije pa se u sklopu toga radio i dio sa zidanim elementima koji su se uklopili u postojeći kamen.

NACRTI

3D PRIKAZ

bottom of page